what you don't know can hurt you
Home Files News &[SERVICES_TAB]About Contact Add New

trojan.ports.txt

trojan.ports.txt
Posted Aug 17, 1999
Authored by Joakim von Braun

An excellent and thorough listing of all known trojans and the ports that they commonly use. Archive password is set to p4ssw0rd. Use at your own risk.

tags | trojan
SHA-256 | 5995ef94a5bd45c3502f55b2235cb1089218f742cc4a9c691a92efca1579e841

trojan.ports.txt

Change Mirror Download
PK� ��@º#JóOØ��Å
����trojan.ports.txtUT �(1lX(1lXux �ê��ê��¤uxA‹Ñ‘@òsH¹Aôuß ÅnN›‰¹ðQôú¼e–Hû¨
æYdÒjgê8uéÚº)Ó%ÂbæֳŷÜK¶…yøceuú` hó§<ÒTõ°Õ&@ž
ÞZ
]’¥"½š5—Iõ‚N×|
ŸžÃ‰ÃL=¸M=óxÿ¬Z§ô~Šã£ÔU9sÊ(Ë~|‰¶ðb•sàèÞ÷V \ôwœíö24ãÎbX"‚ßc^¨‡7{.oƒØA‡³cësúV‚’Ý7)£7ª´÷ ƒ„ùÈ®_ëDX¯(´!h´ìBy#|�gS—¬ãÎR~¾Ž'h ¯þ'çmå|¢qÔ{ó¸ãS.ôú×enòÂd?¬Ù
aþR¬ XSL‘èêÉÂiÒÚzT`(Ì`?zD)‘%ݔܟTãøÞ)$RºЏ¤\8Á„Æ‹¤
³bÍ ™Ó€Bk°h@ûC\*î$…q…•ÎìÜ*½I~ôtwÙó³õ7 ±ä¨ô Ì{”9ô^èŒ"Ã)î[m²È¸Eò¼«OO7UèÁ­ +Lè–/$(âÆ;•¡%áEÞðP<>q0j\—PÁ:ÃdnÅÎBåtH(ù…‚ó¤#0Sy1õ&})`؇Òú¥ô…g"§I7ʝâæñÙ÷N.U«ÈôŠæ{²ÒÕOàœŸÜØù±úªÛe c›ÊJð°|J(oôž™Ï-Z`}=Û1Lúïö=‚³óÇkTƒTâõæ½ÌŽc©Zb
´ðÿS©ž­nfl–뵌  À³}Ôߝn€ªÑ@1†e`šuˆà÷[·oý¤p'F,l2â֝M¶ýå9@û@è‰7$ÈΊ"¾dûaí•Î-õÒ¯4Ïólö+ÅÑúÓ[犪F=r&.ëxõ vû£Ú§‡ýº­Ú¥:£G‘«ÈHgá¶PxÇÍ)Œ™é–l1ËlF‰“ÎDî)“”>ì§i—/몥ß Øååô/]HÎLŒù1š¬/åá]<ºǤ›gXÌv*à _…¦6pœhßúr…�'içH—MøËBHÓ”l1ÏlŸþi;3Zÿ(·¤Jÿ´äMjç9ÆÉК2‡dvÂY<'e´<»¾»ÛõXƒµCW%±;mò{t®¯?)v(²_§i²Š65ïηK-¨)­fqäŐ?ñó÷áŸ898…%м¾æ­õV–ãsa>³; 1p.2±¿Þß¾[{}G÷4¶2¾
á±sÐôØÒ+éBZ&äñÄË]ƒÖ]±¿áÓ¹ËF›¤>%vŽEOùí,û‡×•wÿÙÄ�=UÁ%yŒñAåç[*-Fíïûì0ם^EĝŠ‰G ¥À¶²uÀ¤Ÿ›tËõ÷”˜˜êwÊ@ CæÍÔ¹€õÅ*w„á¨ü«|°¨Ô±&å£0
º ÈoÂÙífað­ç„†öl ·¦ªMxŽ¡vÅ8ƒéŒStøØÆó0×y~^Õ¶z Ö"^ÜU–áåA‡õáÑœ1¹ÇÆá¢Ðó[ôŒôbœæžaÎ⼍-š8…þÈ�Ü ßî^Œl^9B¼TäšzžK±`8ó†¡ù±€‡Bzb°ë„Ê{Cº÷I ~–ã»2•ó.tç„,ù:͸™ §xȯXxÃ-áxóÜ­®Ðqd¿L&ߝE:¯c·M/^ì(™~z¹\þ_zèÈÌgUbÒ†²G³ÒÓèt0‰±±|O⅍�ëºû4£BÍ0dn[¢¥s¯6„£Ì1©¼vc0À›5àÀͱ”ìot|pžgP]¤ CsX)êL,zBuÌheÉ­ßµÿU£À|?¤.T@MÂ;l¹N5Ê©oþ¬û*žîëÄ(æ_}8»ÊMYFÙ!—'É¥ŠÔõú+o™G ™ÁdóµÖz»f0>'‰k+·PIq6¸ï€B|öWOÅ$D}›Œ†Í®:ø`Y
Qˆ×–FìpNue.òPK óOØ��Å
��PK� ��@º#J óOØ��Å
�����������¤����trojan.ports.txtUT�(1lXux �ê��ê��PK������V���h����
Login or Register to add favorites

File Archive:

April 2024

 • Su
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • 1
  Apr 1st
  10 Files
 • 2
  Apr 2nd
  26 Files
 • 3
  Apr 3rd
  40 Files
 • 4
  Apr 4th
  6 Files
 • 5
  Apr 5th
  26 Files
 • 6
  Apr 6th
  0 Files
 • 7
  Apr 7th
  0 Files
 • 8
  Apr 8th
  22 Files
 • 9
  Apr 9th
  14 Files
 • 10
  Apr 10th
  10 Files
 • 11
  Apr 11th
  13 Files
 • 12
  Apr 12th
  14 Files
 • 13
  Apr 13th
  0 Files
 • 14
  Apr 14th
  0 Files
 • 15
  Apr 15th
  30 Files
 • 16
  Apr 16th
  10 Files
 • 17
  Apr 17th
  22 Files
 • 18
  Apr 18th
  45 Files
 • 19
  Apr 19th
  0 Files
 • 20
  Apr 20th
  0 Files
 • 21
  Apr 21st
  0 Files
 • 22
  Apr 22nd
  0 Files
 • 23
  Apr 23rd
  0 Files
 • 24
  Apr 24th
  0 Files
 • 25
  Apr 25th
  0 Files
 • 26
  Apr 26th
  0 Files
 • 27
  Apr 27th
  0 Files
 • 28
  Apr 28th
  0 Files
 • 29
  Apr 29th
  0 Files
 • 30
  Apr 30th
  0 Files

Top Authors In Last 30 Days

File Tags

Systems

packet storm

© 2022 Packet Storm. All rights reserved.

Services
Security Services
Hosting By
Rokasec
close